UA-49269846-4

GKS nieuws

Link naar de FOD-site

Carian maakt het voor u niet leuker, wel goedkoper!

18 Maart 2016  Regering draagt bij in de aanschaf van een Witte Kassa (GKS)

Subsidie regeling aanschaf witte kassa (GKS)

de Minister van Financiën heeft bevestigd dat de investering in een geregistreerd kassasysteem (kassa + FDM) in aanmerking komt voor de éénmalige investeringsaftrek ‘digitale investeringen’ voor KMO’s van 13,5 %. Deze aftrek is dus reeds van toepassing voor de sinds 1 januari 2015 aangeschafte geregistreerde kassasystemen. Neem voor verdere details contact op met uw boekhouder.

22 December 2015  Nieuwe regeling witte kassa.

Finale regeling invoering witte kassa (GKS)

Horecazaken met een jaaromzet uit maaltijden van minder dan € 25.000,00 zijn vrijgesteld van het invoeren van een GKS. Ook hotels en bedrijfsrestaurants zijn vrijgesteld. Heeft u reeds een GKS aangeschaft ,en heeft u minder omzet aan maaltijden dan € 25.000,00,  dan wordt u gecompenseerd. Voor details kunt u het beste met uw accountant contact opnemen..

Beslissing

Voor die horecazaken die volgens de oude regeling een GKS moeten gaan gebruiken verandert er niets. Uiterlijk per 1 januari 2016 moet een GKS actief in gebruik zijn. Klik hier voor de link met het laatste nieuws

10% regeling

De 10% regeling is door de Raad van State vernietigd. Die horecazaken die door het vervallen van deze 10% drempel nu wel een GKS moeten gaan aanschaffen moeten zich uiterlijk  1 april 2016 bij de FOD geregistreerd hebben.  Uiterlijk 1 Juli 2016 moeten deze bedrijven een GKS aanschaffen en deze moet uiterlijk 1 januari 2017 actief in gebruik zijn.

20 oktober 2015 op basis van het arrest van de hoge raad heeft de regering besloten de 10% regel te laten vallen.

10% regel

Dit wil zeggen dat voor die horeca zaken die zich reeds registreerden er niets verandert. Deze zaken moeten uiterlijk 1-1-2016 werken met een geregistreerd kassa systeem.

Maaltijden/hapjes

Die horecazaken welke geen maaltijden maar wel hapjes verstrekken vielen niet onder de 10% regeling.  Nu de 10% regel vervalt vallen deze zaken misschien ook onder de verplichting tot het invoeren van een GKS.  De precieze voorwaarden voor deze groep wordt door de regering in een later stadium nog bekend gemaakt.

Vragen over het inrichten of werking van uw Carian EasyTouchPos horeca kassa? Tijdens kantooruren helpen wij u graag en gratis! Dan bent u ruim voor 1 januari 2016 klaar, en tegen veel lagere kosten, voor de controles die zeker zullen worden uitgevoerd. Met een Carian GKS horeca kassa heeft u rust!

6 oktober 2015 zijn de diverse horecafederaties op de hoogte gebracht van voor de horeca bedrijven belangrijke punten:

Advies

De Raad van State heeft conform haar taak een advies uitgebracht. Uiteindelijk is het arrest van de Raad van State bepalend. 

Reparatie wetgeving

De regering heeft ingeval het arrest negatief is, reeds reparatie wetgeving klaar. 

01-01-2016

Uiterlijk 01-01-2016 dient u werken met een actief GKS in uw bedrijf. 

Controles 

 Vanaf 1-01-2016 zullen er gerichte controles plaatsvinden. GKS plichtige horeca bedrijven die zich niet tijdig geregistreerd hebben en/of zich niet aan de opgelegde implementatie datum houden, kunnen administratieve sancties en geldboetes opgelegd krijgen.

Het zal u duidelijk zijn links- of rechtsom, drijft u een GKS-plichtige horeca onderneming dan geldt de uiterste datum van 1 januari 2016.  Start op tijd met de voorbereidingen zodat u, uw VSC-kaart snel vanuit de Belgische overheid geleverd krijgt, in de tussentijd richt u zelf uw Carian EasyTouchPos horeca kassa in maak uzelf en uw personeel vertrouwd met de Carian EasyTouchPos horeca kassa.

31 augustus 2015 werd via de media het advies van de auditeur van de Raad van State tot vernietiging van het Koninklijk besluit van 15-12-2013  (invoering GKS) naar buiten gebracht. De Raad van State heeft o.a. tot taak de regering te adviseren over voorgestelde wetten of deze in overeenstemming zijn met de grondwet en andere wetten en verdragen. De regering kan op basis van dit advies de nodige stappen ondernemen. Naar het oordeel van de Raad van State is met name de 10% regel de reden van het negatieve advies aan de regering.

Al snel bleek dat veel eigenaren van horeca bedrijven aarzelen om een GKS (Geregistreerd Kassa Systeem) te bestellen en daadwerkelijk te installeren.